नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय ईलाम
ईलाम

कार्यालय संरचना / कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

मालपोत कार्यालय इलाममा हालसम्म कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली

सि.न. नाम पद अवधि
देखि सम्म
श्री हर्ष विलास पाण्डे का.मु.शा.अ. २०३० २०३२
श्री बुद्ध रत्न चित्रकार शा.अ. २०३३ २०३४
श्री परशुराम रार्इ मा.पो.अ. २०३५।०१।०४ २०३७।०१।१०
श्री डिल्ली प्रकाश घिमिरे मा.पो.अ. २०३७।०१।११ २०३९।०६।२४
श्री राम प्रसाद खनाल मा.पो.अ. २०३९।०६।२५ २०४१।०८।१७
श्री प्रेम प्रसाद वली मा.पो.अ. २०४१।०८।१८ २०४३।१०।०४
श्री दिनेश रार्इ मा.पो.अ. २०४३।१०।०५ २०४५।०२।०३
श्री सुनिल प्रताप सिंह मा.पो.अ. २०४५।०२।०४ २०४६।०८।११
श्री इश्वर प्रसाद जोशी मा.पो.अ. २०४६।०८।१२ २०४७।०९।२३
१० श्री घनेन्द्र कुमार सुव्वा मा.पो.अ. २०४७।०९।२४ २०४८।०७।२३
११ श्री हरि मोहनलाल दाशकर्ण मा.पो.अ. २०४८।०७।२४ २०४९।०८।२३
१२ श्री मदन कृष्ण उप्रेती मा.पो.अ. २०४९।०८।२४ २०५१।१२।०५
१३ श्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ मा.पो.अ. २०५१।१२।०६ २०५४।१२।२३
१४ श्री लोकराज श्रेष्ठ मा.पो.अ. २०५४।१२।२४ २०५७।११।२१
१५ श्री कुमार प्रसाद दहाल मा.पो.अ. २०५७।११।२२ २०६०।०२।१६
१६ श्री बलभद्र गिरी मा.पो.अ. २०६०।०२।१७ २०६२।०१।१३
१७ श्री नवराज घिमिरे मा.पो.अ. २०६२।०१।१४ २०६३।०५।२३
१८ श्री सुरेन्द्र लामा का.प्रमुख २०६३।०५।२४ २०६३।०६।०५
१९ श्री सिताराम पोखरेल का.प्रमुख २०६३।०६।०६ २०६४।०५।०६
२० श्री नेत्र प्रसाद पोखरेल मा.पो.अ. २०६४।०५।०७ २०६६।०६।०५
२१ श्रीमति दुर्गा देवी घिमिरे सापकोटा का.प्रमुख २०६६।०६।०६ २०६७।०३।१३
२२ श्री किरण कुमार भट्टरार्इ मा.पो.अ. २०६७।०३।१४ २०६८।१२।०५
२३ श्री दिलिप कुमार पोखरेल का.प्रमुख २०६८।१२।०६ २०६८।१२।२५
२४ श्री देवी बहादुर भण्डारी मा.पो.अ. २०६९।०१।१० २०७०।०३।३१
२५ श्री दाताराम घिमिरे का.प्रमुख २०७०।०४।०१ २०७०।०८।२३
२६ श्री ठाकुर प्रसाद सिग्देल प्र.मा.अ. २०७०।०८।२३ २०७२।०६।१९
२७ श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल प्र.मा.अ. २०७२।०६।१७ २०७२।०९।०१
२८ श्री गणेश कुमार खड्का का.प्रमुख २०७२।०९।०२ २०७३।०३।०६
२९ श्री रोशन शङ्कर घिमिरे प्र.मा.अ. २०७३।०३।०७ २०७३।०७।०२
३० श्री लीलाराज पौडेल प्र.मा.अ. २०७३।०७।०३ २०७५।०१।२७
३१ श्री केशवकुमार ढकाल का.प्रमुख २०७५।०१।२८ हाल सम्म

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)