नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

पब्लिक एक्सेस मोडल(PAM) / पब्लिक एक्सेस मोडलको परिचय

जग्गाधनी आफैले घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य वा भू-सेवा केन्द्रमा गई लिने दिने तथा जग्गाको
विवरण प्रविष्ट गरी गराई लिखत प्रणालीबाटै प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था भएको प्रणाली हो । यसको व्यवस्था
मालपोत नियमावली, २०३६ मा भएको भएको । यस आ.व. भित्र १५ वटा कार्यालयमा लागु गर्ने तथा २५ वटा
कार्यालयमा तालिम प्रदान गर्ने विभागको कार्यक्रम रहेको छ ।
यसको कार्यान्वयन अवस्था:
११ वटा कार्यालय कलंकी, चावहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, भक्तपुर, टोखा, मनमैंजु, साँखु, काभ्रेपलाञ्चोक,
पोखरा(काश्की) र लेखनाथ(काश्की)मा लागु भइसकेको,
२ वटा कार्यालय इलाम र पाँचथरमा भू-सेवा केन्द्रको लाइसेन्सको सूचना प्रकाशन गरी सो को म्याद समाप्त
भइसकेको तर तालिम दिन बाँकी भएको,
यसका विशेषताहरु
 •  Service Desk मा data entry गर्ने कार्यमा लाग्ने समयमा कटौति भई सेवा प्रवाह छिटो हुने,
 •  Internet मार्फत अनलाईनरुपमा निवेदन लिखत पेश गर्न मिल्ने,
 •  अनलाईन निवेदन प्रविष्ट गरे पछि प्रणालीबाटै लिखत प्रिन्ट गर्न मिल्ने,
Public Access Module सञ्चालन गर्ने युजरहरु
 • भू-सेवा केन्द्र सञ्चालक
 1. व्यक्ति
 2. संस्था
 3. स्थानीय तह
 4. कानून ब्यवसायी वा लेखापढी ब्यवसाय गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त ब्यक्ति
 
 • सम्बन्धित जग्गाधनी आफै (सर्वधारण)
 1. साधारण प्रयोगकर्ता (Registered user)
 2. पटके प्रयोगकर्ता (Un-registered user)
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)